ទំព័រ​ដើម​ / Blues - Rock / Ralph De Jongh & The Crazy Hearts 8